Jääkäriprikaatin Kilta ry

Kaikki Jääkäriprikaatissa ja sen joukko-yksiköissä sekä Jääkäriprikaatin erikseen vaalimissa perinnejoukko-osastoissa palvelleet sekä vapaaehtoisesta maanpuolustyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita Jääkäriprikaatin Kilta ry:n jäsenyyteen keskenään tasavertaisina.

Jääkäriprikaatin Kilta ry

Jääkäriprikaatin Kilta ry on vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä järjestö. Kilta on kaikkien Jääkäriprikaatissa, sen joukkoyksiköissä ja niiden perinnejoukko-osastoissa palvelleiden sekä vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiinnostuneiden yhteinen joukko-osastokilta. Killan jäsenyys on siviili- ja sotilaskoulutuksesta riippumaton. Kiltalaisten kanssakäyminen perustuu keskinäiseen yhdenvertaisuuteen.

Jääkäriprikaatin Kilta r.y. jatkaa joukko-osastokiltana Vaasassa 13.2.1962 perustetun Jääkäripataljoona 1:n Kilta ry:n perinteiden pohjalta aloitettua kiltatoimintaa.

Jääkäriprikaatin Kilta vaalii vuonna 1979 perustetun Jääkäriprikaatin ja sen edeltäjä joukko-osastojen arvokkaita perinteitä.
Vaalittavina ovat:
- Suomen Jääkäreiden (JP 27:n)
- Lapin Jääkäripataljoonan
- Pohjan Jääkäripataljoonan
- Pohjanmaan Tykistörykmentin
- Sodankylän Pataljoonan
- ja edellä mainittujen perinnejoukko-osastojen perinteet

Lisäksi vaalittavina ovat Jääkäriprikaatin erikseen saamat sodanaikaisten 6.Divisioonan, johon mm. JR 12 "Jänkäjääkärit" kuuluvat sekä JR 27:n ja ErOsSau:n perinteet.

Kaikissa edellä esitetyissä joukko-osastoissa palvelleet ovat tervetulleita Jääkäriprikaatin Kilta ry:n jäsenyyteen keskenään tasavertaisina.

Tuki Jääkäriprikaatille

Kilta tukee Jääkäriprikaatia ja sen varusmiehiä mm.
- hankkimalla kiltamitalit ja Jeesiön lenkki -kilpailuun palkintopolkupyörän
- tukemalla vuosipäivien tilaisuuksien järjestelyjä
- hankkimalla ja jakamalla palkintoja, lahjoja, stipendejä henkilökunnalle ja varusmiehille
- tukemalla Jääkäriprikaatin perinnetilan ylläpitoa talkootyöllä ja materiaalihankinnoin
- hankkimalla esineistöä Jääkäriprikaatin perinnetilaan
- tukemalla Etupyörälehden taloutta

Killan toimintaan

Osallistumalla toimintaan voit:
- antaa panoksesi vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle
- seurata joukko-osastosi toimintaa paikan päällä
- tavata entisiä palvelustovereita eri tilaisuuksissa
- tutustua retkillä uusiin ihmisiin ja paikkoihin
- hakeutua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen
- laajentaa elämänpiiriäsi ja saada uusia kokemuksia
- tavata veteraaneja ja osallistua perinteiden vaalintaan
- saada itselle ja antaa muille elämyksiä
- osallistua joukkoon, johon haluat kuulua.

Tervetuloa jäseneksi!Sivun alkuun

KotipaikkaKillan kotipaikka on Sodankylä ja toimintaa Suomen valtakunnan aluella.Jääkärintie

Jääkäriprikaatin Kilta ry on 12. vanhin Suomen maanpuolustuskilloista.